Yhteisöstandardit

Spreadshirt on ennen muuta avoin verkkoalusta. Se tarkoittaa, että kannatamme rajoituksetta sisältöjä, jotka tukevat ja edistävät moninaisuutta, osallisuutta ja rakentavaa vuorovaikutusta. Puolustamme vapaata mielipiteen ilmaisua ja sen maailmanlaajuista voimaa inspiroida ihmisiä, rikastuttaa heidän elämäänsä ja vahvistaa heitä heidän pyrkimyksissään. Vastaavasti vastustamme erittäin ponnekkaasti syrjiviä, loukkaavia ja vihaa lietsovia sisältöjä myymissämme tuotteissa.

Verkkoalustaamme tukee asiakkaiden, suunnittelijoiden ja shopin ylläpitäjien yhteisö, jota yhdistää ennen kaikkea yksi asia: heidän halunsa viedä sanomaansa ja kannanottojaan personoiduissa vaatteissa ja itse suunnitelluissa asusteissa maailmalle. Tämä merkitsee kuitenkin myös sitä, että joidenkin ihmisten kiistanalaisina pitämät sisällöt eivät toisten mielestä ole lainkaan ongelmallisia. Olemme tietoisia siitä, että joskus kiistanalaisia ajatuksia ja pahantahtoisia aikeita on vaikea erottaa toisistaan – etenkin kun asiayhteydet, joissa kyseiset sisällöt esiintyvät, saattavat jatkuvasti muuttua.

Juuri tästä syystä olemme määritelleet yhteisöstandardimme. Poistamme alustaltamme saman tien ja pysyvästi printit, käyttäjätilit ja/tai shopit, jotka

 1. ovat lainvastaisia.
 2. levittävät vihaa lietsovaa sisältöä (vihapuhetta).
 3. yllyttävät väkivaltaan.
 4. ovat pornografisia.
 5. tukevat vahingollisia, harhaanjohtavia sisältöjä.

Yllä mainittuihin ryhmiin luettavat tuotteet, printit ja shopit poistetaan sivustolta Spreadshirtin harkinnan mukaan. Lisäksi pidätämme itsellemme oikeuden poistaa muita arkaluontoisia sisältöjä tai rajoittaa niiden näkyvyyttä, jos se on tarpeen lastensuojelun tai yhteisön moninaisuuden vuoksi. Myös käyttäjätilejä voidaan poistaa kokonaan käytöstä sen mukaan, kuinka vakavasti yhteisöstandardeja on rikottu.

Joissain tapauksissa viestin asiayhteys on avain sen ymmärtämiseen. Haluamme rohkaista yhteisömme jäseniä olemaan valppaina ja tuomaan ilmi jokaisen printin, joka teidän mielestänne rikkoo standardeja. Otamme jokaisen ilmoituksen vakavasti, tutkimme jokaisen tapauksen tunnollisesti ja tarpeen vaatiessa kysymme neuvoa asiantuntijoilta, ennen kuin reagoimme.

1. Lainvastaisuus

Olemme tietenkin velvollisia noudattamaan lakia maissa, joissa tarjoamme palvelujamme. Poistamme lainvastaiset printit, tuotteet tai shopit heti, kun saamme tietää niistä.

2. Vihaa lietsovat sisällöt (vihapuhe)

Poistamme printit, käyttäjätilit ja shopit alustaltamme, jos saamme tietää, että niiden sisältö uhkaa mielestämme suoraan ihmisiä perustuen

 • ulkonäköön
 • etniseen ryhmään
 • alkuperään
 • uskonnolliseen vakaumukseen
 • seksuaaliseen suuntautumiseen
 • sukupuoli-identiteettiin tai sukupuoleen
 • vammaisuuteen tai sairauteen

Poistamme lisäksi sellaisten ryhmien, organisaatioiden, poliittisten puolueiden ja yksityishenkilöiden ilmituodut sisällöt, käyttäjätilit ja/tai shopit, jotka levittävät suoranaisesti tai epäsuoranaisesti vihaa tai syrjintää yllämainittuja ryhmiä kohtaan. Tämän lisäksi poistamme sivustoltamme sellaiset ilmituodut sisällöt, jotka tukevat, puolustavat tai edistävät tämänkaltaisia syrjiviä ja vihaa lietsovia ryhmiä, organisaatioita, poliittisia puolueita ja yksityishenkilöitä ja heidän ajatuksiaan. Kuten kaikkien yhteisöstandardiemme osalta luotamme myös siihen, että te teette meille ilmoituksen tällaisista sisällöistä.

Pidätämme itsellemme oikeuden sallia näihin aiheisiin liittyviä satiireja tai yhteiskuntakriittisiä kommentteja, jos niiden asiayhteys on yksiselitteinen.

Siten ihmiset voivat Spreadshirtin avulla kyseenalaistaa ajatuksia, instituutioita ja tapoja ilmaisemalla niitä tuotteisiin painettuina. Se edistää vuorovaikutusta ja lisää keskinäistä ymmärrystä.

Joissakin tapauksissa ihmiset saattavat luoda, ostaa tai myydä sisältöjä, jotka kopioivat vihaa lietsovia sisältöjä kiinnittääkseen siten muiden huomion vihapuheen olemassaoloon. Tällaisessa tapauksessa odotamme kyseiseltä henkilöltä, että hän tuo tarkoitusperänsä selvästi esiin, jotta pystymme arvioimaan asiayhteyden oikein.

3. Väkivalta

Spreadshirt poistaa ilmituodut sisällöt, jotka yllyttävät väkivaltaan tai loukkaavat, halventavat tai uhkaavat hyökkäysten, katastrofien tai rikosten uhriksi joutuneita.

Joissakin tapauksissa ihmiset saattavat luoda, ostaa tai myydä väkivaltaisia sisältöjä tuomitakseen ne tai saattaakseen ne yleiseen tietoisuuteen. Tällainen käyttö voidaan sallia. Poistamme sisällöt, jotka ihannoivat tai ylistävät väkivaltaa.

4. Pornografia

Spreadshirt poistaa ilmituodut sisällöt, jos ne ovat ensisijaisesti pornografisia. Tämä pätee eritoten alaikäisiä koskevaan pornografiaan. Pidätämme itsellemme oikeuden seksuaalisten sisältöjen näkyvyyden rajoittamiseen.

5. Vahingolliset, harhaanjohtavat sisällöt

Spreadshirt poistaa sisällöt niin pian kuin tulemme niistä tietoisiksi ja olemme sitä mieltä, että ne välittävät harhaanjohtavaa ja väärää tietoa, jonka katsomme uhkaavan kansanterveyttä ja turvallisuutta. Poistamme lisäksi ilmituodut sisällöt, jotka tukevat, kannattavat tai edistävät ryhmittymiä, jotka levittävät vahingollisia ja harhaanjohtavia ajatuksia.